PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - plik w pdf

Dla klasy pierwszej

liczby wymierne - plik w pdf
wyrażenie algebraiczne - plik w pdf
procenty - plik w pdf
równania i nierowności - plik w pdf
wstępne wiadomości z geometrii - plik w pdf
pytania - plik w pdf
pytania z geometrii - plik w pdf

Dla klasy drugiej

pytania z geometrii - plik w pdfStrona ZSRCKU w Wolborzu
Zajrzyj !