PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - plik w pdf

Dla klasy pierwszej

pytania - plik w pdf
liczby wymierne - plik w pdf
wyrażenie algebraiczne - plik w pdf

Dla klasy drugiej

pytania z geometrii - plik w pdf
pytania z algebry - plik w pdf
potęgi - plik w pdf
pierwiastki - plik w pdfStrona ZSRCKU w Wolborzu
Zajrzyj !