PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - plik w pdf

Dla klasy pierwszej

pytania - plik w pdf
liczby wymierne - plik w pdf
wyrażenie algebraiczne - plik w pdf
procenty - plik w pdf
równania i nierowności - plik w pdf
pytania - geometria - plik w pdf
praca klasowa - geometria - plik w pdf

Dla klasy drugiej

pytania z algebry - plik w pdf
potęgi - plik w pdf
pierwiastki - plik w pdf
układy równań - plik w pdf
pytania dla wybranych - plik w pdf
twierdzenie Pitagorasa- plik w pdf
pytania z geometrii- plik w pdf
wielokąty i okręgi- plik w pdf

Dla Filipa - plik w pdf
Dla Mikołaja - plik w pdfStrona ZSRCKU w Wolborzu
Zajrzyj !