PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - plik w pdf

Dla klasy pierwszej

liczby wymierne - plik w pdf
wyrażenie algebraiczne - plik w pdf
procenty - plik w pdf
równania i nierowności - plik w pdf
wstępne wiadomości z geometrii - plik w pdf
pytania - plik w pdf
pytania z geometrii - plik w pdf

Dla klasy trzeciej

wzory - plik w pdf
pytania część I - plik w pdf
pytania część II (geometria) - plik w pdf
statystyka - plik w pdf
funkcje - plik w pdf
podobieństwo - plik w pdf
bryły obrotowe - plik w pdf

pytania dla wybranych z III F - plik w pdf
pytania bieżące - plik w pdf
dla Bartka - plik w pdfStrona ZSRCKU w Wolborzu
Zajrzyj !